Правила вибору стероїду

6-17-2021

 Важливу роль у визначенні злоякісної природи новоутворень надниркових залоз грають променеві методи дослідження. Чутливість і специфічність цих методів вкрай високі. Разом з тим, при високій діагностичній ефективності сучасних променевих методів візуалізації пухлин надниркових залоз, для постановки точного клінічного діагнозу також необхідне проведення гормональних досліджень. Порушення стероїдного профілю сечі виявляються при різній патології надниркових залоз (первинному гіперальдостеронізмі, гіперкортицизмі, вродженої гіперплазії кори надниркових залоз і адренокортикальному раку). Дослідження стероїдного профілю сечі у пацієнтів з діагностованими новоутвореннями надниркових залоз призначене в першу чергу для підтвердження або спростування ризику адренокортикального раку. При цьому в питанні точності і значущості досліджень стероїдного профілю сечі в медичному співтоваристві до теперішнього часу накопичилася достатня кількість розбіжностей. рекомендуємо почитати про https://biceps-ua.com/stanozolol.htmlна сайті .

Мета. Дослідження спрямоване на визначення меж точності застосування стероїдного профілю сечі для діагностики адренокортикального раку.

Методи. Всього досліджувалися 62 проби у 58 пацієнтів з морфологічно підтвердженими новоутвореннями надниркових залоз. Дослідження носило характер сліпого проспективного. Для підвищення точності дослідження з 58 хворих були відібрані 30 пацієнтів з адренокортикальними аденомами (n=17) і адренокортикальним раком (n=13). Стероїдний профіль сечі був вивчений методом газової хромато-мас-спектрометрії. З метою оцінки інформативності стероїдного профілю проводилося визначення чутливості, специфічності і точності методики для діагностики адренокортикальної карциноми.

Результати. Оцінено можливості визначення стероїдного профілю сечі для діагностики адренокортикального раку. Чутливість методу склала 46,2%, специфічність і точність — 70,6% і 60% відповідно. Найбільш достовірними маркерами адренокортикального раку є тетрагідро-11-дезоксикортизол і дегідроепіандростерон (38,5% спостережень).

Висновок. Це дослідження демонструє відносно невисокі показники діагностичної ефективності визначення стероїдного профілю сечі як методу первинної діагностики адренокортикального раку. Особливо це видно в порівнянні з променевими методами діагностики. Інтерпретація методики складна і доступна лише фахівцям з надзвичайно високою кваліфікацією, що ускладнює поширення і широке застосування цього методу обстеження в клінічній практиці. Разом з тим визначення стероїдного профілю сечі в перспективі (після додаткового вивчення) може бути використано як допоміжний метод діагностики, в ряді випадків визначає лікувальну тактику у пацієнтів, які перенесли адреналектомію з приводу адренокортикального раку.

Стероїдний профіль сечі (спм) є одним з показників фізіологічної діяльності надниркових залоз, яєчок і яєчників людини. У зв’язку з особливостями секреції стероїдних гормонів (наприклад, циклічність в різні години доби, підвищення концентрації в стресових ситуаціях) оптимальним способом визначення спм є добовий збір і подальше дослідження аліквоти добової сечі пацієнта. Порушення спм відзначаються при відхиленнях у розвитку, статевому дозріванні та патології надниркових залоз (первинному гіперальдостеронізмі, гіперкортицизмі, вродженій гіперплазії кори надниркових залоз та адренокортикальному раку) [1, 2]. Вимірювання спм можливо проводити декількома методами, серед яких лідируюче положення займають високоефективна рідинна хроматографія (верх — lc-ms/ms — liquid chromatography-mass spectrometry) і газова хромато-мас-спектрометрія (гх-мс — gc-ms — gas chromatography-mass spectrometry). Обидва методи мають свої переваги і недоліки, при цьому основною перевагою гх-мс є можливість проведення одноразової оцінки всього спектру стероїдів (до 60 показників). До недоліків гх-мс можна віднести досить складні процедури пробопідготовки і проведення дослідження, що обмежують його застосування в рутинній діагностичній лабораторії. Подібних недоліків позбавлений метод верх, проте з його застосуванням можливе проведення одночасного дослідження досить обмеженого числа стероїдів.

Новоутворення надниркових залоз є досить поширеною і надзвичайно різнорідною групою захворювань. Серед них найбільшу загрозу представляє адренокортикальний рак (акр). Важливу роль у визначенні злоякісної природи новоутворень надниркових залоз грають променеві методи дослідження. Кт і мрт дозволяють проводити передопераційну діагностику акр, встановлювати стадію і поширеність злоякісного процесу. Чутливість і специфічність цих методів оцінюється авторами в 93-99, 8% [3-6] і 83,1–98,6% відповідно [7-9]. Разом з тим, при високій діагностичній ефективності сучасних променевих методів діагностики пухлин надниркових залоз, для постановки точного клінічного діагнозу також необхідне проведення гормональних досліджень.

Дослідження спм у пацієнтів з діагностованими новоутвореннями надниркових залоз призначене в першу чергу для підтвердження або спростування акр. Наявність ризику злоякісного ураження надниркової залози є ключовим моментом у виборі подальшої тактики лікування. У разі підтвердження акр пацієнту показано невідкладне оперативне лікування. Також дослідження спм може бути значущим для діагностики віддалених метастазів акр після хірургічного видалення первинної пухлини надниркової залози. При цьому в питанні точності і значущості досліджень спм в медичному співтоваристві до теперішнього часу накопичилася достатня кількість розбіжностей. З одного боку, є ряд робіт, які доводять сувору асоціацію змін спм у пацієнтів з акр за кількома патернами стероїдогенезу [1, 10-12]. На противагу цьому, існує думка про не настільки значущу роль зміни спм для діагностики новоутворень надниркових залоз [13-15]. Основними доводами прихильників даної точки зору є надзвичайна морфологічна і функціональна гетерогенність новоутворень надниркових залоз, підвищені вимоги до експерта в плані трактування змін концентрації метаболітів, а також відсутність достовірності в її визначенні.

Характеристика дослідження:

Критерії відповідності

У дослідження включені всі пацієнти незалежно від статі і віку, у яких за даними обстеження (кт черевної порожнини) виявлені новоутворення надниркових залоз. Не включалися в дослідження пацієнти з феохромоцитомами, метастатичним ураженням надниркових залоз, мезенхімальними пухлинами і кістами надниркових залоз.